gweld neu ddileu hanes pori yn microsoft edge

Windows 10

Eich hanes pori ydy’r wybodaeth mae Microsoft Edge yn ei chofio—gan gynnwys cyfrineiriau, gwybodaeth rydych chi wedi’i rhoi mewn ffurflenni, a safleoedd rydych chi wedi ymweld â nhw—ac yn ei storio ar gyfrifiadur wrth i chi bori’r we.
I weld eich hanes pori, dewiswch Hyb > Hanes. I’w ddileu, dewiswch Clirio’r holl hanes, dewiswch y mathau o ddata neu ffeiliau rydych chi am eu tynnu oddi ar eich cyfrifiadur, ac wedyn dewiswch Clirio.

Parhau i ddarllen “gweld neu ddileu hanes pori yn microsoft edge”

mwy o ddulliau mewnbynnu ar gyfer ieithoedd dwyrain asia

Mwy o offer a dewisiadau dulliau mewnbynnu

Defnyddiwch y Golygydd Dull Mewnbynnu (IME) Microsoft i ysgrifennu mewn ieithoedd Dwyrain Asia rydych chi wedi’u gosod ar eich cyfrifiadur.
De-gliciwch y dangosydd dull mewnbynnu i newid dulliau mewnbynnu, i agor y pad IME, neu i agor fwy o osodiadau IME. Ar gyfer rhai ieithoedd, bydd gennych fwy o ddewisiadau, megis yr offer geiriadur ar gyfer Siapanaeg.

mwy o ddulliau mewnbynnu ar gyfer ieithoedd dwyrain asia
mwy o ddulliau mewnbynnu ar gyfer ieithoedd dwyrain asia

Parhau i ddarllen “mwy o ddulliau mewnbynnu ar gyfer ieithoedd dwyrain asia”

cofio cyfrineiriau yn microsoft edge

Pan fyddwch yn ymweld â gwefan sy’n gofyn i chi fewngofnodi, bydd Microsoft Edge yn gofyn a ydych chi am iddo gofio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair. Y tro nesaf byddwch chi’n ymweld â’r wefan, bydd Microsoft Edge gorffen llenwi’r wybodaeth am eich cyfrif.

Parhau i ddarllen “cofio cyfrineiriau yn microsoft edge”

trwsio cysylltiadau i ddyfeisiau sain bluetooth a dangosyddion di-wifr yn windows 10

Trwsio cysylltiadau i ddyfeisiau sain Bluetooth a dangosyddion di-wifr

Sain Bluetooth

Os byddwch chi’n pwyso’r botwm Cysylltu yn y ganolfan gweithredu a dydy hynny ddim yn dod o hyd i’ch dyfais, rhowch gynnig ar y canlynol:
Gwnewch yn siŵr bod eich dyfais Windows yn gallu delio â Bluetooth a’i fod wedi’i alluogi. Byddwch yn gweld botwm Bluetooth yn y ganolfan gweithredu.

Parhau i ddarllen “trwsio cysylltiadau i ddyfeisiau sain bluetooth a dangosyddion di-wifr yn windows 10”

pa galedwedd ydw i ei angen i recordio clipiau gemau xbox ar fy nghyfrifiadur?

Pa galedwedd sydd angen i mi gofnodi clipiau gêm Xbox ar fy PC?

Mae angen i’ch PC i gael un o’r cardiau fideo hyn:
AMD: AMD Radeon HD 7000 gyfres, cyfres HD 7000m, HD 8000 gyfres, cyfres HD 8000m, cyfres A9 a chyfres A7.

Parhau i ddarllen “pa galedwedd ydw i ei angen i recordio clipiau gemau xbox ar fy nghyfrifiadur?”

gohirio uwchraddio yn windows 10

Gohirio uwchraddio yn Windows 10

Mae rhai fersiynau o Windows 10 yn caniatáu i chi ohirio uwchraddio ar eich cyfrifiadur. Pan fyddwch chi’n gohirio uwchraddio, fydd nodweddion newydd Windows ddim yn cael eu llwytho i lawr na’u gosod am nifer o fisoedd. Fydd gohirio uwchraddio ddim yn effeithio ar ddiweddariadau diogelwch. Cofiwch y bydd gohirio uwchraddio yn eich rhwystro rhag cael y nodweddion Windows diweddaraf cyn gynted â byddan nhw ar gael.

trwsio cysylltiadau i ddyfeisiau sain bluetooth a dangosyddion di-wifr yn windows 10 mobile

Trwsio cysylltiadau i ddyfeisiau sain Bluetooth a dangosyddion di-wifr

Sain Bluetooth

Os byddwch chi’n pwyso’r botwm Cysylltu yn y ganolfan gweithredu a dydy hynny ddim yn dod o hyd i’ch dyfais sain gyda Bluetooth wedi’i alluogi, rhowch gynnig ar hyn:

Parhau i ddarllen “trwsio cysylltiadau i ddyfeisiau sain bluetooth a dangosyddion di-wifr yn windows 10 mobile”