σάρωση στοιχείου με τον windows defender

Σάρωση στοιχείου με τον Windows Defender

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επωφεληθείτε από τη σάρωση με τον Windows Defender. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό πρόγραμμα προστασίας από ιούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την περιορισμένη περιοδική σάρωση των Windows 10 για την περιοδική σάρωση για του υπολογιστή σας. Αν χρησιμοποιείτε ήδη τον Windows Defender ως το πρόγραμμα προστασίας από ιούς, χρησιμοποιήστε το μενού σάρωση του Windows Defender για να βεβαιωθείτε ότι συγκεκριμένα αρχεία ή φάκελοι είναι ασφαλή. Και οι δύο σαρώσεις θα σας ειδοποιήσουν αν εντοπιστούν απειλές.

Διαβάστε περισσότερα «σάρωση στοιχείου με τον windows defender»