મીટર્ડ કનેક્શન શું છે?

જેમ મીટર જોડાણ તેની સાથે સંકળાયેલ માહિતી મર્યાદા છે કે જે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન છે. મૂળભૂત રીતે મીટર તરીકે મોબાઇલ ડેટા જોડાણો સુયોજિત થાય છે. WiFi નેટવર્ક જોડાણો મીટર માટે સુયોજિત કરે છે, પરંતુ મૂળભૂત રીતે નથી કરી શકો છો. Windows માં કેટલીક એપ્લિકેશન્સ અને લક્ષણો તમારી માહિતી વપરાશ ઘટાડવા માટે મદદ કરવા એક મીટર જોડાણ પર વિવિધ રીતે અનુકૂળ વર્તન કરશે.


મીટર તરીકે WiFi નેટવર્ક જોડાણ સુયોજિત કરવા માટે:
પ્રારંભ> સેટિંગ્સ> નેટવર્ક અને ઈન્ટરનેટ પસંદ કરો.
પસંદ કરો વાઇફાઇ> મીટર જોડાણ તરીકે સેટ ઉન્નત વિકલ્પો>.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.