დათვალიერების ისტორიის ნახვა ან წაშლა microsoft edge-ში

Windows 10

დათვალიერების ისტორია არის ინფორმაცია, რომელსაც Microsoft Edge იმახსოვრებს და ინახავს კომპიუტერში, როდესაც ათვალიერებთ საიტებს; ამაში შედის პაროლები, თქვენ მიერ ფორმებში შეყვანილი ინფორმაცია და თქვენ მიერ ნანახი საიტები.
დათვალიერების ისტორიის სანახავად, აირჩიეთ კონცენტრატორი > ისტორია. მის წასაშლელად, აირჩიეთ მთელი ისტორიის გასუფთავება, აირჩიეთ მონაცემთა ტიპები ან ფაილები, რომელთა ამოშლაც გსურთ კომპიუტერიდან, შემდეგ კი აირჩიეთ გასუფთავება.

Windows 10 Mobile

საიტების დათვალიერების ისტორია არის ინფორმაცია, რომელსაც Microsoft Edge იმახსოვრებს და ინახავს მოწყობილობაში, როდესაც ათვალიერებთ საიტებს; ამაში შედის პაროლები, თქვენ მიერ ფორმებში შეყვანილი ინფორმაცია და თქვენ მიერ ნანახი საიტები.
დათვალიერების ისტორიის სანახავად, აირჩიეთ სხვა მოქმედებები > კონცენტრატორი > ისტორია. მის წასაშლელად, აირჩიეთ მთელი ისტორიის გასუფთავება, აირჩიეთ მონაცემთა ტიპები ან ფაილები, რომელთა ამოშლაც გსურთ, შემდეგ კი აირჩიეთ გასუფთავება.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.