ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ bluetooth ກັບຄອມພິວເຕີຂອງຂ້ອຍ

ເຊື່ອມຕໍ່​ອຸປະກອນ​ສຽງ Bluetooth ຫຼື​ຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ໄຮ້​ສາຍ​ກັບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ

​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ອຸປະກອນ​ສຽງ Bluetooth (Windows 10)

ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດຫູຟັງ, ລຳໂພງ ຫຼືສາຍຟັງຫູ Bluetooth ກັບຄອມພິວເຕີ Windows 10 ຂອງທ່ານ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຈັບຄູ່ອຸປະກອນກ່ອນ.
​ເປີດ​ອຸປະກອນ Bluetooth ຂອງ​ທ່ານ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ສາມາດ​ຄົ້ນ​ພົບ​ໄດ້. ວິທີ​ທີ່​ທ່ານ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ສາມາດ​ຄົ້ນ​ພົບ​ໄດ້ ຂຶ້ນ​ກັບ​ອຸປະກອນ​ນັ້ນໆ. ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນອຸປະກອນ ຫຼືເວັບໄຊທ໌ ເພື່ອຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.


ເທິງແຖບໜ້າວຽກ,​ ໃຫ້ເລືອກໄອຄອນສູນດຳເນີນການ, ​ແລະ​ຮັບປະກັນ Bluetooth ຖືກເປີດໃຊ້ງານ.
​ໃນ​ສູນ​ດຳ​ເນີນ​ການ, ​ໃຫ້​ເລືອກ ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ຈາກ​ນັ້ນ ເລືອກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ. ຫຼື​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ກໍ່ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ.

ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ bluetooth ກັບຄອມພິວເຕີຂອງຂ້ອຍ
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ bluetooth ກັບຄອມພິວເຕີຂອງຂ້ອຍ

ຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ໄຮ້​ສາຍ MIracast

ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ bluetooth ກັບຄອມພິວເຕີຂອງຂ້ອຍ
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ bluetooth ກັບຄອມພິວເຕີຂອງຂ້ອຍ

​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ​ແບບ​ໄຮ້​ສາຍ​ກັບ​ໂທລະພາບ, ​ເຄື່ອງ​ສາຍ​ພາບ ຫຼື​ຈໍ​ສະ​ແດງຜົນ​ຊະນິດ​ອື່ນ​ທີ່​ຮອງ​ຮັບ Miracast.
​ເປີດ​ໂທລະພາບ ຫຼື​ເຄື່ອງສາຍ​ພາບຂອງ​ທ່ານ. ຖ້າ​ທ່ານ​ກຳລັ​ງ​ໃຊ້ດອງ​​ເກ​ີລ ຫຼື​ອະ​ແດັບ​ເຕີ Miracast, ຮັບປະກັນ​ວ່າ​ມັນ​ສຽບ​ໃສ່​ໜ້າ​ຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ແລ້ວ.
ຮັບປະກັນວ່າ Wi-Fi ປິດ​ຢູ່​ເທິງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ.
ເທິງແຖບໜ້າວຽກ,​ ໃຫ້ເລືອກໄອຄອນສູນດຳເນີນການ > ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ > ເລືອກຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ຂອງ​ທ່ານ.
ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຄ​ໍາ​ແນະນຳ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເທິງ​ໜ້າ​ຈໍ. ຫຼື​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ກໍ່ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ.

ຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ໄຮ້​ສາຍ WiGig

​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ​ແບບ​ໄຮ້​ສາຍ​ກັບຈໍ​ພາບ, ​ເຄື່ອງ​ສາຍ​ພາບ ຫຼື​ຈໍ​ສະ​ແດງຜົນ​ຊະນິດ​ອື່ນ​ທີ່​​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ເບົ້າ​ສຽບ WiGig.
​ເປີດ​ໂທລະພາບ ຫຼື​ເຄື່ອງສາຍ​ພາບ.
​ເປີດ​ເບົ້າ​ສຽບ WiGig ​ແລະ​ຮັບປະກັນ​ວ່າ​ມັນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ.
ຮັບປະກັນ​ວ່າ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ​ຮອງ​ຮັບ WiGig ​ແລະ​ມັນ​ເປີດ​ຢູ່. ຖ້າຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານຮອງຮັບ WiGig, ທ່ານຈະເຫັນ WiGig ຄວບ​ຄຸມ​ໃນ ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ > ເຄືອ​ຂ່າຍ ​ແລະ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ > ໂໝດເຄື່ອງບິນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *