​ວິທີ​ສ້າງ​ລະຫັດ​ຜ່ານ​ທີ່​ເດົາ​ຍາກ

​ສ້າງ​ລະຫັດ​ຜ່ານ​ທີ່​ເດົາ​ຍາກ

​ລະຫັດ​ຜ່ານ​ທີ່​ເດົາ​ຍາກ​ຊ່ວຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ບຸກຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄຟ​ລ໌, ​ໂປ​ຣ​ແກຣມ ​ແລະ​ຊັບພະຍາກອນ​ອື່ນ, ​ແລະ​ຄວນ​​ເດົາ ຫຼື​ເຈາະ​ເຂົ້າຍາກ. ລະຫັດ​ຜ່ານ​ທີ່​ດີ:
ຍາວ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ​ແປດ​ອັກຂະ​ລະ.
ບໍ່​ປະກອບ​ມີ​ຊື່​ຜູ້​ໃຊ້, ຊື່​ແທ້ ຫຼື​ຊື່​ບໍລິສັດຂອງ​ທ່ານ
ບໍ່​ປະກອບ​ມີ​ຄຳສັບ​ຄົບ​ຖ້ວນ


​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ລະຫັດ​ຜ່ານ​​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ
ປະ​ກອບ​ມີ​ອັກສອນ​ຕົວ​ໃຫຍ່, ອັກສອນ​ຕົວ​ນ້ອຍ, ຕົວ​ເລກ ​ແລະ​ສັນຍາ​ລັກ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *