поправање проблеми со пријавувањето на апликацијата xbox

Поправање проблеми со пријавувањето на апликацијата Xbox

Доколку имате проблем со пријавувањето на апликацијата Xbox, еве неколку работи со кои може да се обидете.
Проверете дали сте поврзани на интернет.
Појдете на Xbox.com и пријавете се за да бидете сигурни дека услугата Xbox е оперативна и дека нема проблеми со сметката.


На компјутерот, појдете во Старт > Параметри > Време и јазик. Под Датум и време , проверете дали параметарот Автоматски постави го времето е вклучен.
Ако не функционира ни една од опциите, појдете во Старт > Параметри > Сметки и најдете ја сметката на Microsoft со којашто сте се пријавиле на апликацијата Xbox, па изберете Отстрани. Потоа вратете се во апликацијата Xbox и пријавете се со сметката на Microsoft што ја отстранивте.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *