బలమైన పాస్‌వర్డ్‌ను ఎలా ఉండాలి

బలమైన పాస్‌వర్డ్‌ను సృష్టించండి

బలమైన పాస్‌వర్డ్‌లను ఉపయోగించడం ద్వారా ఫైల్‌లు, ప్రోగ్రామ్‌లు మరియు ఇతర వనరులను ప్రాప్యత చేయకుండా అనధికారిక వ్యక్తులను నిరోధించవచ్చు మరియు వారు దీనిని ఊహించడం లేదా అంచనా వేయడం కష్టతరం అవుతుంది. మంచి పాస్‌వర్డ్ అంటే:
కనీసం ఎనిమిది అక్షరాలు ఉండాలి


మీ వినియోగదారు పేరు, వాస్తవ పేరు లేదా కంపెనీ పేరు ఉండకూడదు
ఏదైనా ఒక పదం పూర్తిగా ఉండకూడదు
మునుపటి పాస్‌వర్డ్‌ల కంటే చాలా విభిన్నంగా ఉండాలి
అప్పర్‌కేస్ అక్షరాలు, లోయర్‌కేస్ అక్షరాలు, సంఖ్యలు మరియు గుర్తులు ఉండాలి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *