మీటర్డ్ అనుసంధానం అంటే ఏమిటి?

AS మీటర్లతో కనెక్షన్ ఇది సంబంధం ఒక డేటా పరిమితి కలిగి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంది. అప్రమేయంగా మీటర్లు బిగించిన మొబైల్ డేటా కనెక్షన్లు చెయ్యబడతాయి. వైఫై నెట్వర్క్ కనెక్షన్లు మీటర్లతో సెట్, కానీ అప్రమేయంగా కాదు చేయవచ్చు. Windows లో కొన్ని అనువర్తనాలు మరియు లక్షణాలను మీ డేటా వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు సహాయం కొలిచిన కనెక్షన్ భిన్నంగా ప్రవర్తించే.


మీటర్లతో ఒక వైఫై నెట్వర్క్ కనెక్షన్ సెట్:
Start> Settings> నెట్వర్క్ మరియు ఇంటర్నెట్ ఎంచుకోండి.
Select వైఫై> మీటర్లతో కనెక్షన్ గా సెట్ అధునాతన ఎంపికలు>.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *