sireletsa pc ya gago ya windows 10 ka sefemela windows

Tsela ya go sireletsa Windows 10 PC ya gago

Dibotlhokwa tsa Tshireletsego di kae?

Fa o na le Windows 10, ga o ka ke wa bona Dibotlhokwa tsa Tshireletsego tsa Microsoft. Mme ga o e tlhoke, ka gonne o setse o na le Sefemela Windows, se se tlamelang ka tshireletso ya maemo a a tshwanang.


Mo bara phuruphutsho, tlanya Sefemela Windows
Tlhopha Sefemela Windows mo dipholong O tla kgona go tlhola khomphiutha ya gago le selekanyo sa tshireletso ya mogare.

sireletsa pc ya gago ya windows 10 ka sefemela windows
sireletsa pc ya gago ya windows 10 ka sefemela windows

Tshuba kgotsa time Sefemela Windows

Mo Windows 10, Sefemela Windows se nna se tshubilwe ka metlha gape se nna se dira ka metlha go sireletsa PC ya gago. Se tla itima fa o tsenya sediriso se sengwe sa thibelo-mogare.
Sefemela se dirisa tshireletso o ntse o bereka go sekena difaele tse o di tsenyang kgotsa o di dirisang mo PC. Tima tshireletso ya o ntse o bereka ka nakwana ka go ya go Dithulaganyo > Ntšhwafatso le tshireletsego > Sefemela Windows.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.