tlhola dintšhwafatso mo windows 10

Nka ntšhwafatsa Windows 10 jang?

Nako le nako Windows 10 e tlhola dintšhwafatso gore o se ka wa nna o di tlhola. Fa ntšhwafatso e le teng, e laisololwa le go tsenngwa ka itiriso — go boloka PC ya gago e ntšhwafetse ka ditiriso tsa moragorago.


Go tlhola dintšhwafatso gone jaanong, e ya go Dithulaganyo > Ntšhwafatso le tshireletsego > Windows Update, o bo o tlhopha Tlhola dintšhwafatso. Fa Windows Update e re PC ya gago e ntšhwafetse, o na le dintšhwafatso tsotlhe tse di leng teng ga jaana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *