cách tạo mật khẩu mạnh

Tạo mật khẩu mạnh

Mật khẩu mạnh giúp chặn những người không được cho phép truy cập các tệp, chương trình và tài nguyên khác, đồng thời sẽ khóa đoán hoặc bẻ khóa. Mật khẩu tốt:
Dài tối thiểu tám ký tự


Không chứa tên người dùng, tên thật hoặc tên công ty
Không chứa một từ đầy đủ
Rất khác với các mật khẩu trước
Có chứa chữ cái in hoa, chữ cái thường, số và ký hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *