khắc phục sự cố khi đăng nhập vào ứng dụng xbox

Khắc phục sự cố khi đăng nhập vào ứng dụng Xbox

Nếu bạn đang gặp sự cố khi đăng nhập vào ứng dụng Xbox, dưới đây là một vài điều bạn có thể thử.
Đảm bảo bạn được kết nối với Internet.
Truy cập Xbox.com và đăng nhập tại đó để đảm bảo dịch vụ Xbox đã được thiết lập và chạy cũng như bạn không có bất kỳ vấn đề nào với tài khoản của mình.


Trên PC của bạn, chuyển tới Bắt đầu > Thiết đặt > Thời gian & ngôn ngữ. Trong phần Ngày giờ , đảm bảo thiết đặt Đặt thời gian tự động được bật.
Nếu không có tùy chọn nào khác hoạt động, hãy chuyển tới Bắt đầu > Thiết đặt > Tài khoản và tìm tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng Xbox, và chọn Xóa. Sau đó, quay lại ứng dụng Xbox và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn vừa xóa.

1 bình luận về “khắc phục sự cố khi đăng nhập vào ứng dụng xbox”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *