ứng dụng nào hoạt động với continuum dành cho điện thoại

Ứng dụng hoạt động với Continuum dành cho điện thoại

Nhiều ứng dụng đã hoạt động với Continuum—bao gồm Microsoft Edge, Word, Excel, USA Today, Âm thanh, Ảnh và Thư—và sắp tới sẽ có nhiều ứng dụng khác nữa. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng điện thoại để mở ứng dụng chưa hoạt động với Continuum.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *