khangela uhlaziyo kwi-windows 10

Ndingayihlaziya njani i-Windows 10 yam?

I-Windows 10 ngamaxesha athile ijonga uhlaziyo ukuze ungalujongi wena. Xa uhlaziyo lufumaneka, luza kukhutshelwa ngokuzenzekelayo luze lufakelwe – nto leyo eza kugcina i-PC yakho isexesheni neefitsha zakutshanje.


Ukuze ujonge uhlaziyo ngoku, yiya kwiiSetingi > Uhlaziyo nokhuseleko > I-Windows Update, uze ukhethe Jonga uhlaziyo. Ukuba i-Windows Update ithi i-PC yakho isexesheni, unalo lonke uhlaziyo olufumanekayo ngoku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *