δημιουργία σημείωσης web στο microsoft edge

Δημιουργία Σημείωσης Web στο Microsoft Edge

Η Σημείωση Web στο Microsoft Edge σάς δίνει τη δυνατότητα να γράψετε, να σκιτσάρετε, να σχεδιάσετε ή να επισημάνετε περιεχόμενο σε ιστοσελίδες.
Επιλέξτε Microsoft Edge στη γραμμή εργασιών σας και μεταβείτε στη σελίδα στην οποία θέλετε να γράψετε.
Επιλέξτε Δημιουργία Σημείωσης Web και έπειτα επιλέξτε Πένα (2), Επισήμανση (3) ή Προσθήκη σημείωσης (5) για να επισημάνετε την σελίδα. Επιλέξτε Μετατόπιση (1) για να μετακινηθείτε στη σελίδα και Διαγραφή (4) για να διαγράψετε σημάδια ή σημειώσεις.

Διαβάστε περισσότερα «δημιουργία σημείωσης web στο microsoft edge»