คัดลอกเพลงและวิดีโอไปยังโทรศัพท์ของคุณ

คัดลอกเพลงและวิดีโอไปยังโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณต้องการฟังเพลงหรือดูวิดีโอขณะออฟไลน์ ให้ทำตามวิธีต่อไปนี้
เชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซีของคุณด้วยสายเคเบิล จากนั้นใช้ File Explorer เพื่อคัดลอกไฟล์เพลงและวิดีโอไปยังโทรศัพท์ของคุณ
บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ทำดังนี้
หลังจากคัดลอกแล้ว เพลงของคุณจะอยู่ในแอป Groove ส่วนวิดีโอจะอยู่ในแอปภาพยนตร์และทีวี

อ่านเพิ่มเติม “คัดลอกเพลงและวิดีโอไปยังโทรศัพท์ของคุณ”