حل مشکلات اتصال به دستگاه‌های صوتی bluetooth و نمایشگرهای بیسیم در windows 10

حل مشکلات اتصال به دستگاه‌های صوتی Bluetooth و نمایشگرهای بیسیم

صدای Bluetooth

اگر فشار دادن دکمه اتصال در مرکز عملکرد، دستگاهتان را پیدا نکرد، این موارد را امتحان کنید:
مطمئن شوید که دستگاه Windows از Bluetooth پشتیبانی می‌کند و این عملکرد روشن است. یک دکمه Bluetooth در مرکز عملکرد می‌بینید.

ادامه خواندن “حل مشکلات اتصال به دستگاه‌های صوتی bluetooth و نمایشگرهای بیسیم در windows 10”