دریافت پشتیبانی برای برنامه موسیقی groove

دریافت راهنمایی برای برنامه موسیقی Groove

 برای راهنمایی درباره برنامه Groove، پرسشتان را در کادر جستجوی روی نوار وظیفه وارد کنید. پاسخ را از Cortana یا Bing دریافت می‌کنید.
دریافت پشتیبانی برای برنامه موسیقی groove
دریافت پشتیبانی برای برنامه موسیقی groove

چاپگر من در windows 10 mobile کجاست؟

چاپگر من در Windows 10 Mobile کجاست؟

نمی‌توانید چاپگر را در فهرست بیابید؟ مطمئن شوید که چاپگر روشن باشد و چاپگر و تلفن هر دو به یک شبکه Wi-Fi یکسان وصل باشند. اگر همچنان نمی‌توانید آن را بیابید، بررسی کنید که چاپگرتان با Windows 10 Mobile سازگار باشد.

مشاهده یا حذف پیشینه مرور در microsoft edge

Windows 10

پیشینه مرور شما، اطلاعاتی است که Microsoft Edge حفظ می‌کند. این اطلاعات شامل رمزهای عبور، سایت‌های مشاهده شده و مواردی است که وارد فرم‌ها کردید و هنگام مرور وب در رایانه ذخیره می‌شوند.
برای مشاهده پیشینه مرور، مرکز > پیشینه را انتخاب کنید. برای حذف آن، گزینه «پاکسازی تمام پیشینه» را انتخاب کنید، سپس نوع داده یا فایل‌های مورد نظر برای پاکسازی از رایانه را انتخاب کنید، و «پاکسازی» را انتخاب کنید.
ادامه خواندن “مشاهده یا حذف پیشینه مرور در microsoft edge”