ຂໍ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ເລື່ອງ​ແອັບ​ເພງ groove

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງແອັບເພງ Groove

 ສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງ Groove, ໃຫ້ປ້ອນຄຳຖາມຂອງທ່ານໃສ່ກ່ອງຄົ້ນຫາຢູ່ເທິງແຖບໜ້າວຽກ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກ Cortana ຫຼື Bing.
ຂໍການສະໜັບສະໜູນເລື່ອງແອັບເພງ groove
ຂໍການສະໜັບສະໜູນເລື່ອງແອັບເພງ groove

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *