bona tshegetso ka sediriso sa mmino sa groove

Bona thuso ka sediriso sa mmino sa Groove

 Go bona thuso ka Groove, tsenya potso ya gago mo lebokosong la phuruphutsho mo baratirong. O tla bona dikarabo go tswa go Cortana kgotsa Bing.
bona tshegetso ka sediriso sa mmino sa groove
bona tshegetso ka sediriso sa mmino sa groove

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *