kaip rasti mokamą „wi-fi“?

Mokamų „Wi-Fi“ paslaugų įjungimas arba išjungimas „Windows 10“

„Windows 10“ gali padėti jums prisijungti daugiau vietų, pasiūlius įsigyti planus iš parduotuvės. Pasirodžius Rasti netoliese siūlomų atvirųjų interneto taškų mokamus planus parametras įjungtas „Wi-Fi“ parametruose, galėsite įsigyti mokamą „Wi-Fi“ planą iš parduotuvės, kai bus pasiekiamas dalyvaujantis tinklas.

Toliau skaityti „kaip rasti mokamą „wi-fi“?”