windows 10இல் bluetooth ஆடியோ சாதனங்கள் மற்றும் வயர்லெஸ் டிஸ்ப்ளே இணைப்புகளை பொருத்தவும்

Bluetooth ஆடியோ சாதனங்கள் மற்றும் கம்பியில்லா காட்சிகளுக்கும் இணைப்புகளைப் பொருத்தவும்

Bluetooth ஆடியோ

செயல் மையத்தில் உள்ள இணைக்க-என்னும் பொத்தானை அழுத்தினால், அது உங்கள் சாதனத்தை கண்டறியாது, பின்வருவதை முயற்சி செய்யுங்கள்:
உங்கள் Windows சாதானம் Bluetooth ஆதரிப்பதை உறுதி செய்து,

Continue reading “windows 10இல் bluetooth ஆடியோ சாதனங்கள் மற்றும் வயர்லெஸ் டிஸ்ப்ளே இணைப்புகளை பொருத்தவும்”