Google Chrome หน่วยความจำเต็มเมื่อพยายามแสดงหน้าเว็บนี้

หลังจากที่ Google Chrome ปรับปรุงอีกบางส่วนหรือทั้งหมดหน้าเริ่มปรากฏข้อผิดพลาดเบราว์เซอร์: แย่จัง! Google Chrome หน่วยความจำเต็มเมื่อพยายามแสดงหน้าเว็บนี้  ขาดจากความผิดพลาดของหน่วยความจำนี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในหน้าเว็บที่มีภาพขนาดใหญ่ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีจำนวนมากของฟรี RAM ในโหมดปกติและยังอยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตน

เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการขาดของหน่วยความจำลอง:

  • ล้างแคช;
  • เร่งฮาร์ดแวร์ปิดการใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม “Google Chrome หน่วยความจำเต็มเมื่อพยายามแสดงหน้าเว็บนี้”