lungisa uqhagamshelo kwizixhobo zeodiyo ze-bluetooth nemiboniso engasebenzisi ntambo kwi-windows 10

Lungisa uqhagamshelo kwizixhobo zeodiyo ze-Bluetooth nemiboniso engasebenzisi ntambo

Iodiyo ye-Bluetooth

Ukuba ucinezela iqhosha elithiQhagamshelakwiziko lentshukumo akusifumani isixhobo sakho, zama oku kulandelayo:
Qinisekisa isixhobo se-Windows sakho sixhasa i-Bluetooth nokuba silayitiwe. Uza kubona iqhosha le-Bluetooth kwiziko lentshukumo.

Continue reading “lungisa uqhagamshelo kwizixhobo zeodiyo ze-bluetooth nemiboniso engasebenzisi ntambo kwi-windows 10”