xbox એપ્લિકેશનમાં તમારી રમતોની સૂચીમાં એક રમત ઍડ કરો

પ્રારંભ પર પિન કરોશૉર્ટકટ ઍડ કરો

પ્રારંભ > > Xbox મારી રમતો પર જાઓ અને પ્લસની નિશાની પસંદ કરો

xbox એપ્લિકેશનમાં તમારી રમતોની સૂચીમાં એક રમત ઍડ કરો
xbox એપ્લિકેશનમાં તમારી રમતોની સૂચીમાં એક રમત ઍડ કરો

જો તમારી રમત સૂચીમાં નથી, તો તે સંભવિત રૂપે તમારા પ્રારંભ મેનૂ પર પિન કરેલ નહીં હોય. આ પ્રારંભ > બધી એપ્લિકેશન્સ પર જાઓ, રમત પર રાઇટ-ક્લિક કરો અને પ્રારંભ પર પિન કરો પસંદ કરો. (વૈકલ્પિક રૂપે, તેના બદલે શૉર્ટકટ ઍડ કરો-અન્ય ટૅબ જુઓ.)
Xbox એપ્લિકેશનમાં, તાજું કરો બટન પસંદ કરો, પછી પ્લસનું પ્રતીક પસંદ કરો. તમારી રમત પસંદ કરો અને પછી પસંદ કરેલ રમતો ઍડ કરો પસંદ કરો.

શૉર્ટકટ ઍડ કરો

પ્રારંભ > Xbox > મારી રમતો પર જાઓ અને તમારા PC પરથી રમત ઍડ કરો પસંદ કરો. જો તમારી રમત સૂચીબદ્ધ નથી અને તમે તેને તમારા પ્રારંભ મેનૂ પર ઍડ કરવા માંગતા નથી, તો તેના બદલે એક શૉર્ટકટ ઍડ કરો.
પ્રારંભ > ફાઇલ એક્સ્પ્લોરર પર જાઓ અને સરનામા પટ્ટીમાં “%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs” પ્રવિષ્ટ કરો, પછી Enter દબાવો.
પ્રોગ્રામ્સ ફોલ્ડરમાં, ખાલી સ્થાન પર રાઇટ-ક્લિક કરો અને નવું પસંદ કરો, પછી શૉર્ટકટ પસંદ કરો અને સ્ક્રીન પરની સૂચનાઓને અનુસરો.
Xbox એપ્લિકેશન ખોલો અને તાજું કરો બટન પસંદ કરો, પછી પ્લસનું પ્રતીક પસંદ કરો. તમારી રમત પસંદ કરો અને પછી પસંદ કરેલ રમતો ઍડ કરો પસંદ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.