thêm trò chơi vào danh sách trò chơi của bạn trong ứng dụng xbox

Ghim vào Bắt đầu

Chuyển tới Bắt đầu > Xbox > Trò chơi của tôi và chọn dấu cộng.

thêm trò chơi vào danh sách trò chơi của bạn trong ứng dụng xbox
thêm trò chơi vào danh sách trò chơi của bạn trong ứng dụng xbox

Nếu trò chơi không được liệt kê, có thể trò chơi đó chưa được ghim vào menu Bắt đầu của bạn. Chuyển tới Bắt đầu > Tất cả ứng dụng, bấm chuột phải vào trò chơi đó và chọn Ghim vào Menu Bắt đầu. (Hoặc, thêm lối tắt — xem tab khác.)
Mở ứng dụng Xbox, chọn nút Làm mới, sau đó chọn dấu cộng. Chọn trò chơi của bạn, sau đó chọn Thêm trò chơi đã chọn.

Sử dụng lối tắt

Chuyển tới Bắt đầu > Xbox > Trò chơi của tôi và chọn Thêm trò chơi từ PC của bạn. Nếu trò chơi không được liệt kê và bạn không muốn thêm trò chơi đó vào menu Bắt đầu của mình, hãy tạo lối tắt.
Chuyển tới Bắt đầu > File Explorer và nhập “%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs” vào thanh địa chỉ, sau đó nhấn Enter.
Trong thư mục Chương trình, bấm chuột phải vào khoảng trống và chọn Mới, sau đó chọn Lối tắt và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Mở ứng dụng Xbox và chọn nút làm mới, sau đó chọn dấu cộng. Chọn trò chơi của bạn, sau đó chọn Thêm trò chơi đã chọn.

2 bình luận về “thêm trò chơi vào danh sách trò chơi của bạn trong ứng dụng xbox”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *