yongeza umdlalo kuluhlu lwakho lwemidlalo kusetyenziso lwe-xbox

Qhobosha kuQalisa

Yiya kwi Qalisa > I-Xbox > Imidlalo yam uze ukhethe isimboli yokongeza.

yongeza umdlalo kuluhlu lwakho lwemidlalo kusetyenziso lwe-xbox
yongeza umdlalo kuluhlu lwakho lwemidlalo kusetyenziso lwe-xbox

Ukuba umdlalo wakho awukho kuluhlu, kusenokunekwenzeka awuqhotyoshelwanga kwimenyu yakho yokuQalisa. Yiya kokuthi Qalisa > Lonke usetyenziso, cofa ekunene kumdlalo uze ukhethe Qhobosha kuQalisa. (Kungenjalo, yongeza isinqumleli nedaweni yoko—bona enye ithebhu.)
Kusetyenziso lwe-Xbox, khetha iqhosha lokuHlaziya ngokutsha, emva koko ukhethe isimboli yokongeza. Khetha umdlalo wakho, emva koko ukhethe Yongeza imidlalo ekhethiweyo.

Yongeza isinqumleli

Yiya ku Qalisa > I-Xbox > Imidlalo yam uze ukhethe Yongeza umdlalo ukusuka kwi-PC yakho. Ukuba umdlalo wakho awudweliswanga yaye akufuni ukuwongeza kwimenyu yakho kaQalisa, yongeza isinqumleli endaweni yoko.
Yiya kokuthi Qalisa > I-File Explorer uze ungenise “%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs” kwibha yedilesi, emva koko ucinezele uNgenisa.
Kwifolda ethi Iiprogram, cofa ekunene kwisithuba ukhethe Entsha, emva koko ukhethe Isinqumleli uze ulandele imiyalelo ekwiskrini.
Vula usetyenziso lwe-Xbox uze ukhethe iqhosha lokuhlaziya ngokutsha uze ukhethe isimboli yokongeza. Khetha umdlalo wakho, emva koko ukhethe Yongeza imidlalo ekhethiweyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *