telefonos continuum csatlakoztatás

Ako vam se na povezanom televizoru ili monitoru ništa ne prikazuje:
Provjerite jesu li priključeni svi kabeli koje koristite.
Provjerite jesu li priključna stanica ili prilagodnik priključeni na pravilan HDMI priključak (možda ih postoji više).

„telefonos continuum csatlakoztatás” bővebben