windows 10 mobile’да принтерим кайда?

Windows 10 Mobile’да принтерим кайда?

Принтериизди тизмеде таппай жатасызбы? Анын күйүк жана телефонуңуз туташылган Wi-Fi тармагы менен бир таташтырылганын текшериңиз. Эгер сиз аны дагы эле таппай жатсаңыз, принтериңиз Windows 10 Mobile принтерине туура келгендигин текшериңиз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *