mshta.exe Microsoft (R) HTML-апликациски домаќин

mshta.exe Microsoft (R) HTML-апликациски домаќин – е извршна датотека во Windows, развиена од Microsoft Corporation и испорачана со оперативниот систем. Елементот е предмет на отворање на Microsoft HTML апликацијата – програма која е одговорна за работата на HTML-базирани апликации (. HTA датотеки) и трчање скрипти во Windows.

Continue reading “mshta.exe Microsoft (R) HTML-апликациски домаќин”