groove дуу хөгжмийн програмтай холбоотой тусламж үйлчилгээ авах

Groove дуу хөгжмийн програмтай холбоотой тусламж авах

 Groove програмын талаар тусламж хэрэгтэй бол даалгаврын мөрний хайлтын дөрвөлжинд асуултаа оруулна уу. Та Cortana эсвэл Bing-с хариултаа авна.
groove дуу хөгжмийн програмтай холбоотой тусламж үйлчилгээ авах
groove дуу хөгжмийн програмтай холбоотой тусламж үйлчилгээ авах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *