windows 10 дээр xbox-той холбоотой тусламж авах

Windows 10-нд Xbox нь тусламж авах

Xbox програм нь тусламж авах, taskbar дээрх хайлтын хайрцагт таны асуултыг оруулна уу. Та Cortana болон Bing хариулт авч болно.
Үзнэ үү? “Бол gamertag юу” гэж ажиллаж байгаа бол, Windows вэб сайтад тоглоомын & зугаа цэнгэлийн хуудас харахаар буюу “Xbox програм? Шүү?” Гэж.
Xbox олон нийтийн хэлэлцүүлэг зочилно
Xbox дэмжлэг туслалцаа авах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *