windows 10 मोबाईल फोनमध्ये माझा प्रिंटर कोठे आहे?

Windows 10 मोबाईल फोनमध्ये माझा प्रिंटर कोठे आहे?

या यादीमध्ये आपला प्रिंयर आढळत नाही? आपला फोन म्हणून त्याच Wi-Fi नेटवर्कशी कनेक्ट केलेला आहे आणि तो चालू केलेला आहे याची खात्री करा. जर आपल्याला अद्यापही तो आढळत नसल्यास, आपल्या प्रिंटर च्या बाबत आहे ते तपासा Windows 10 मोबाईलशी सुसंगत आहे प्रिंट करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.