windows ਸਟੋਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ

Windows ਵਿੱਚ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲੋ। ਨੋਟ: ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Windows ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ Xbox Live Gold ਅਤੇ Groove Music Pass, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਗੇਮਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਮੂਵੀਆਂ, ਅਤੇ TV ਸ਼ੋਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Windows ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟੋਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੋ।

“windows ਸਟੋਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ” ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।