రిమోట్ డెస్క్‌టాప్‌ని ఎలా ఉపయోగించాలి

రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఎలా ఉపయోగించాలి

రిమోట్గా ఒక PC కనెక్ట్ చెయ్యడానికి మీ Windows, Android లేదా iOS పరికరంలో రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఉపయోగించండి:
ఇది సుదూర కనెక్షన్లను అనుమతిస్తుంది కనుక రిమోట్ PC ఏర్పాటు. నేను రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ తో మరొక PC కనెక్ట్ ఎలా చూడండి?


రిమోట్ PC, ఓపెన్ సెట్టింగులు మరియు న గురించి సిస్టమ్> వెళ్ళండి. PC పేరు గమనించండి. మీరు తర్వాత ఈ చేయాలి.
తదుపరి, సెట్టింగులు, ఈ వ్యవస్థ> పవర్ & నిద్ర వెళ్ళండి మరియు ఖచ్చితంగా స్లీప్ ఎప్పటికీ సెట్ చేయడానికి తనిఖీ.
మీ స్థానిక PC లో రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ లోకి రిమోట్ PC యొక్క పూర్తి పేరు నమోదు చేయండి. వివరణాత్మక దశలు కోసం, రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ ఉపయోగించి మరొక కంప్యూటర్కు కనెక్ట్ చూడండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *