winlogon.exe Tiriso ya go Tsena ya Windows

winlogon.exe Tiriso ya go Tsena ya Windows

winlogon.exe Tiriso ya go Tsena ya Windows
winlogon.exe Tiriso ya go Tsena ya Windows

Windows ga e a kgona go golagana le tirelo ya %s. Bothata jo bo thibela badirisi go tsena mo thulaganyong.
Jaaka modirisi wa tsamaiso, o ka sekaseka rekoto ya tiragalo ya thulaganyo go bona dintlha malebana le gore ke eng fa tirelo e sa tsiboga.

E reteletswe ke go golagana le tirelo ya Windows

Khunololamoraba ya gago e tla felelwa ke nako mo malatsing a le %ld.

Tobetsa fa go tlhola kemo ya dipolokelo tsa neteweke ya gago.

Thulaganyo ya go tsena ga ya kgona go bontsha tshireletsego le diitlhophelwa tsa go tsena ya go tsena fa Ctrl+Alt+Phimola e ne e tobediwa. Fa Windows e sa tsiboge, tobetsa ESC kgotsa dirisa konopo ya maatla go simolola sešwa.

Go fetola khunololamoraba ya gago, tobetsa CTRL+ALT+PHIMOLA mme o tobetse “Fetola Khunololamoraba”.

Windows needs different credentials to access your corporate network. Lock your computer and then unlock it using those credentials

See original version: winlogon.exe Windows Logon Application

winlogon.exe Tiriso ya go Tsena ya Windows

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *