Google Chrome đã hết bộ nhớ khi cố gắng hiển thị trang web này.

Sau khi Google Chrome khác cập nhật trên một số hoặc tất cả các trang bắt đầu xuất hiện lỗi trình duyệt: Ôi, hỏng! Google Chrome đã hết bộ nhớ khi cố gắng hiển thị trang web này. Điều này thiếu một lỗi bộ nhớ xảy ra thường xuyên nhất trong các trang có ảnh lớn. Lỗi này có thể xảy ra khi một số lượng lớn bộ nhớ RAM miễn phí trong chế độ bình thường và cũng có trong chế độ ẩn danh.

Để giải quyết vấn đề với việc thiếu bộ nhớ, hãy thử:

  • xóa bộ nhớ cache;
  • vô hiệu hóa khả năng tăng tốc phần cứng.

Đọc tiếp “Google Chrome đã hết bộ nhớ khi cố gắng hiển thị trang web này.”