thay pin cho bút surface

Thay pin cho Bút Surface

Không có móc cài

Bút Surface không có móc cài
1 Kéo thẳng đầu trên cùng ra khỏi đuôi bút.
2 Thay pin AAAA sao cho cực dương (+) của pin nằm hướng về đuôi của Bút.

thay pin cho bút surface
thay pin cho bút surface

3 Chỉnh cho cạnh phẳng trên hai phần của Bút đều nhau và đẩy hai phần lại với nhau.

Một nút duy nhất trên cạnh phẳng
Bút Surface có một nút duy nhất trên cạnh phẳng
  1. Vặn nắp bút (đầu tẩy) ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn nghe tiếng “tách” và cảm thấy nắp đã vào đúng vị trí (khoảng 30 độ). Nhẹ nhàng kéo thẳng nắp ra khỏi thân bút.
  2. Thay pin AAAA sao cho cực dương (+) của pin nằm hướng về đuôi của Bút.
  3. Đặt gờ trượt kim loại trên nắp sao cho thẳng với chỗ khuyết bán nguyệt trên thân Bút và trượt nắp về lại đúng vị trí.
  4. Xoay nắp một chút để các cạnh phẳng đều nhau.
Hai nút bên

Bút Surface có hai nút bên
1 Vặn đầu Bút ra khỏi đuôi.
2 Thay pin AAAA sao cho cực dương (+) của pin nằm hướng về phía ngòi bút.
3 Vặn đầu bút lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *