cách kết nối với continuum dành cho điện thoại

Khắc phục sự cố hiển thị với Continuum dành cho điện thoại

Nếu bạn không thấy bất kỳ thứ gì trên TV hoặc màn hình được kết nối:
1- Kiểm tra tất cả các cáp bạn đang sử dụng xem đã cắm hay chưa.
2- Đảm bảo đế cắm hoặc bộ thích ứng được kết nối với đúng cổng HDMI (có thể có nhiều cổng).

Đọc tiếp “cách kết nối với continuum dành cho điện thoại”