sao chép nhạc và video vào điện thoại của bạn

Sao chép nhạc và video vào điện thoại của bạn

Để nghe hoặc xem khi bạn ngoại tuyến:
Kết nối điện thoại của bạn với PC bằng cáp. Sau đó, sử dụng File Explorer để sao chép tệp nhạc và video vào điện thoại của bạn.
Trên điện thoại của bạn:
Sau khi được sao chép, các bài hát của bạn sẽ ở trong ứng dụng Groove và video sẽ ở trong ứng dụng Phim & TV.
Để tiết kiệm bộ nhớ điện thoại:

Đọc tiếp “sao chép nhạc và video vào điện thoại của bạn”