newidiwch eich rhanbarth ar gyfer siop windows

Yn Windows

Os byddwch yn symud i wlad neu ranbarth arall, newidiwch eich gosodiad rhanbarth i ddal ati i siopa yn y Siop. Nodyn: Fydd y rhan fwyaf o gynnyrch sy’n cael ei brynu o Siop Windows mewn un rhanbarth ddim yn gweithio mewn un arall. Mae hyn yn cynnwys Xbox Live Gold a Groove Music Pass, apiau, gemau, cerddoriaeth, ffilmiau a rhaglenni teledu.

Parhau i ddarllen “newidiwch eich rhanbarth ar gyfer siop windows”

newid gosodiadau mewngofnodi prynu ar gyfer y siop windows

Newid gosodiadau mewngofnodi prynu ar gyfer Siop Windows

Mae Siop Windows yn gofyn am eich cyfrinair bob tro yr ydych yn prynu rhywbeth. I symleiddio prynu a neidio dros y cam cyfrinair:
Ewch i’r ap Siop a dewiswch eich llun mewngofnodi wrth ymyl y blwch chwilio.

Parhau i ddarllen “newid gosodiadau mewngofnodi prynu ar gyfer y siop windows”