ble mae fy mheiriant argraffu yn windows 10 mobile?

Ble mae fy mheiriant argraffu yn Windows 10 Mobile?

Ddim yn gallu dod o hyd i’ch peiriant argraffu yn y rhestr? Gwnewch yn siŵr ei fod ymlaen ac wedi cysylltu â’r un rhwydwaith Wi-Fi â’ch ffôn. Os ydych chi’n dal i fethu dod o hyd iddo, gwnewch yn siŵr bod eich peiriant argraffu yn gydnaws â Windows 10 Mobile argraffu.

newidiwch eich rhanbarth ar gyfer siop windows

Yn Windows

Os byddwch yn symud i wlad neu ranbarth arall, newidiwch eich gosodiad rhanbarth i ddal ati i siopa yn y Siop. Nodyn: Fydd y rhan fwyaf o gynnyrch sy’n cael ei brynu o Siop Windows mewn un rhanbarth ddim yn gweithio mewn un arall. Mae hyn yn cynnwys Xbox Live Gold a Groove Music Pass, apiau, gemau, cerddoriaeth, ffilmiau a rhaglenni teledu.

Parhau i ddarllen “newidiwch eich rhanbarth ar gyfer siop windows”

symud eitemau o’r ap rhestr ddarllen i microsoft edge

Symud eitemau o’r ap Rhestr Ddarllen i Microsoft Edge

Mae rhestr ddarllen barod yn Microsoft Edge, y porwr newydd yn Windows 10. Os oeddech chi’n defnyddio’r ap Rhestr Ddarllen yn Windows 8.1 a’ch bod nawr wedi uwchraddio i Windows 10, symudwch eitemau o’r hen ap i Microsoft Edge.
Yn yr ap Rhestr Ddarllen, dewiswch eitem i’w hagor yn Microsoft Edge.

Parhau i ddarllen “symud eitemau o’r ap rhestr ddarllen i microsoft edge”

newid y peiriant chwilio diofyn yn microsoft edge

Newid y peiriant chwilio diofyn yn Microsoft Edge

Mae Microsoft yn argymell defnyddio Bing i chi gael gwell profiad chwilio yn Microsoft Edge ar Windows 10. Bydd cadw Bing fel eich peiriant chwilio diofyn yn rhoi:
Cysylltiadau uniongyrchol i apiau Windows 10, gan fynd â chi’n syth at eich apiau yn gynt.
Awgrymiadau mwy perthnasol gan Cortana, eich cynorthwyydd personol digidol.

Parhau i ddarllen “newid y peiriant chwilio diofyn yn microsoft edge”

cael help gydag xbox ar windows 10

Cael help gyda Xbox ar Windows 10

I gael cymorth gyda’r app Xbox, rhowch eich cwestiwn yn y blwch chwilio ar y bar tasgau. Byddwch yn cael atebion gan Cortana neu Bing.
Rhowch gynnig ar “Beth yw’r app Xbox?” Neu “Beth yw gamertag?” Os nad yw hynny’n gweithio, edrychwch ar y Hapchwarae & dudalen adloniant ar wefan Windows.
Ewch i’r fforymau cymunedol Xbox
Cael help gan gefnogaeth Xbox

datrys problemau wrth fewngofnodi i’r ap xbox

Datrys problemau wrth fewngofnodi i’r ap Xbox

Os ydych chi’n cael trafferth yn mewngofnodi i’r ap Xbox, dyma ambell beth i chi roi cynnig arnyn nhw.
Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cysylltu â’r rhyngrwyd.
Ewch i Xbox.com a mewngofnodi yno i wneud yn siŵr bod y Gwasanaeth Xbox ar waith a does gennych chi ddim problemau gyda’ch cyfrif.

Parhau i ddarllen “datrys problemau wrth fewngofnodi i’r ap xbox”

beth ydy cysylltiad wedi’i fesur?

Beth yw cysylltiad mesurydd?

AS cysylltiad fesurydd yn cysylltiad Rhyngrwyd sydd â therfyn data sy’n gysylltiedig ag ef. Cysylltiadau data symudol yn cael eu gosod fel mesurydd yn ddiofyn. Gall cysylltiadau rhwydwaith WiFi cael eu gosod i mesurydd, ond nid ydynt yn ddiofyn. Bydd rhai apps a nodweddion i mewn Ffenestri ymddwyn yn wahanol ar gysylltiad fesurydd i helpu i leihau eich defnydd data.

Parhau i ddarllen “beth ydy cysylltiad wedi’i fesur?”