helppane.exe Microsoft आदार आनी तेंको

helppane.exe Microsoft आदार आनी तेंको (32-bit)

तुमी माजाळ्याक कनॅक्ट जाल्ले नात. ऑनलायन आदार मेळोवपाक, जो तुमकां नवोताल्ल आदार मजकूर दाखयता, तुमी माजाळ्याक कनॅक्ट जाल्ले आसूंक जाय. तुमचें माजाळें कनॅक्शन तपासपाक जाय.जर तुमका हो संदेश तरी मेळ्ळो, ऑनलायन आदार सेवा तात्पुरती अनुपलब्ध जावं येता. मागीर परत कनॅक्ट करपाक यत्न करचो.
Continue reading “helppane.exe Microsoft आदार आनी तेंको”

groove संगीत ऍप्लिकेशना वरवीं आदार मेळोवचो

Groove संगीत ऍप्लिकेशना वरवीं आदार मेळोवचो

 Groove वरवीं आदारा खातीर, कार्यपट्टीचेर सोद बॉक्सात तुमचो प्रस्न नोंद करचो. Cortana वा Bingतल्यान तुमकां जापो मेळटल्यो.

groove संगीत ऍप्लिकेशना वरवीं आदार मेळोवचो
groove संगीत ऍप्लिकेशना वरवीं आदार मेळोवचो

windows 10 मोबायलात म्हजो मुद्रक खंय आसा?

Windows 10 मोबायलात म्हजो मुद्रक खंय आसा?

वळेरेंत तुमचो मुद्रक मेळना? तो सुरू आसा आनी तुमचो फोन जोडला त्याच Wi-Fi नॅटवर्काक जोडिल्लो आसा हाची खात्री करून घेवची. तुमकां तरीय तो मेळना जाल्यार, तुमचो मुद्रक असो आसा जाल्यार तपासचो Windows 10 मोबायला वांगडा अनुरूप मुद्रण करचें.

windows स्टोर खातीर तुमचो प्रांत बदलचो

Windows त

तुमी दुस-या देस वा प्रांतात वतात जाल्यार, स्टोरानीं खरेदी करप सुरळीत चालू दवरपाक तुमच्या प्रांताची मांडावळ बदलची. तुमच्या नव्या प्रांतात तुमच्यो वर्गण्यो आनी हेर आदल्यो खरेद्यो चलच्यो नात हाचो उगडास दवरचो.
Windowsत तुमचो प्रांत बदलूंक, सोद बॉक्सात, नोंदोवचो प्रांत, आनी मागीर वेंचचें तुमचो देस वा प्रांत बदलचो.
खाला देस वा प्रांत, तुमचो नवो प्रांत वेचचो.

Continue reading “windows स्टोर खातीर तुमचो प्रांत बदलचो”

वाचपाची सूची ऍप्लिकेशनांतल्यान आयटम्स microsoft edge व्हरचे

आहे एक अंगभूत मायक्रोसॉफ्ट काठ, विंडोज 10 नवीन ब्राउझरमध्ये यादी वाचन आपण Microsoft काठ वर जुन्या अनुप्रयोग आयटम हलवा, विंडोज 8.1 वाचन सूची अनुप्रयोग वापरले आणि you’be आता विंडोज 10 सुधारीत तर.
वाचन सूची अनुप्रयोग, Microsoft काठ तो उघडण्यासाठी एक बाब िनवडा. (तो भिन्न ब्राउझरमध्ये उघडतो, तर प्रथम, सेटिंग्ज> सिस्टीम> मुलभूत अनुप्रयोग प्रारंभ आणि Microsoft काठ आपले डीफॉल्ट वेब ब्राउझर बदलण्यासाठी जा.)

Continue reading “वाचपाची सूची ऍप्लिकेशनांतल्यान आयटम्स microsoft edge व्हरचे”

3d (हवाई) आनी मार्ग मजगतीं देखावे स्विच करचे

3D (हवाई) आणि रस्ता दरम्यान दृश्ये वापर

आपण 3D मध्ये शहरात अन्वेषण करत असताना, आपण प्रत्यक्षात हवाई दृश्य नकाशा पहात आहात. परत रस्ता दृश्य, निवडा नकाशा दृश्ये स्विच करण्यासाठी, नंतर रोड निवडा.

3d (हवाई) आनी मार्ग मजगतीं देखावे स्विच करचे
3d (हवाई) आनी मार्ग मजगतीं देखावे स्विच करचे

windows 10 चेर xbox वरवीं आदार मेळोवचो

विंडोज 10 हे Xbox मदत मिळवा

हे Xbox अनुप्रयोग मदत, टास्कबार वर शोध बॉक्समध्ये आपला प्रश्न प्रविष्ट करा. आपण Cortana किंवा Bing उत्तरे मिळतील.
प्रयत्न करा? “एक गेमर टॅग काय आहे” असे कार्य करत नसेल तर, विंडोज वेबसाइटवर गेमिंग व मनोरंजन पहा किंवा “हे Xbox अनुप्रयोग? काय आहे”.
हे Xbox समुदाय मंच भेट द्या
हे Xbox समर्थन मदत मिळवा