xbox ऍप्लिकेशनात तुमच्या खेळा सुचयेत खेळ जोडचो

सुरू करूंक पीन करचो

 

हातूंत वचचें सुरवातेंत  > Xbox  > म्हजे खेळ आनी अदीक चिन्न वेंचचें.

xbox ऍप्लिकेशनात तुमच्या खेळा सुचयेत खेळ जोडचो
xbox ऍप्लिकेशनात तुमच्या खेळा सुचयेत खेळ जोडचो

तुमचे खेळ पर्यायांतल्या सुचयेत नासत जाल्यार, ते चड करून तुमच्या सुरवात मेनूत पीन केल्ले नासतले. वचचें सुरवात > सगलीं ऍप्लिकेशनां, खेळाचेर उजवें-क्लीक करचें आनी सुरवातेंत पीन करचें. (पर्यायी रूपान, ताचे परस आडवाट जोडची – हेर टॅब पळोवचे.)
Xbox ऍप्लिकेशनांत, परतून ताजें करचें बटण वेंचचो, मागीर अदीक चिन्न वेंचचें. तुमचो खेळ निवडचो, मागीर वेंचिक खेळ जोडचो हें वेंचचें.

आडवाट जोडची

हातूंत वचचें सुरवात > Xbox > म्हजे खेळ आनी वेंचचें तुमच्या PCतल्यान खेळ जोडचो. तुमचो खेळ सुचयेत नासत जाल्यार आनी तो तुमकां तुमच्या सुरवात मेनूत जोडपाचो नासत जाल्यार, ताचे परस आडवाट जोडची.
हातूंत वच्चें सुरवातेंत > फायल एक्सप्लोरर आनी नाम्या पटयेत, “%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs” नोंद करचें मागीर नोंद करची दामचें.
कार्यावळ फोल्डरांत, रिकाम्या सुवातीचेर उजवें – क्लीक करचें आनी फोल्डर, रित्या सुवातेर उजवें-क्लीक करचें आनी नवें वेंचचें, मागीर आडवाट वेंचचीं आनी ऑन-स्क्रिन सुचोवण्यांचें अनुसरण करचें.
Xbox ऍप्लिकेशन उगडचें आनी परतून ताजें करचें बटण वेंचचो मागीर अदीक चिन्न वेंचचें. तुमचो खेळ निवडचो, मागीर वेंचिक खेळ जोडचो हें वेंचचें.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *