поправање на врските со аудиоуредите и безжичните екрани со bluetooth во windows 10

Поправање на врските со аудиоуредите и безжичните екрани со Bluetooth

Bluetooth-аудио

Доколку со притискање на копчето Поврзи во центарот на активности не го најдете уредот, обидете се со следново:
Проверете дали уредот на Windows поддржува Buletooth и дали е вклучен. Ќе видите копче Bluetooth во центарот на активности.

Continue reading “поправање на врските со аудиоуредите и безжичните екрани со bluetooth во windows 10”