замын сүлжээ эсвэл 3 хэмжээст (агаараас харагдах байдал) хооронд шилж

3D (агаараас) болон авто замын хооронд санал бодлоо шилжих

Та 3D хотуудыг судалж байгаа бол та үнэхээр агаарын үзэж газрын зургийг үзэж байна. Буцах зам харах, сонгох Газрын зураг үзэл бодлыг шилжихийн тулд, дараа нь Зам-г сонго.

замын сүлжээ эсвэл 3 хэмжээст (агаараас харагдах байдал) хооронд шилж
замын сүлжээ эсвэл 3 хэмжээст (агаараас харагдах байдал) хооронд шилж

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *