3d (एरीअल) आणि रोड यामधील दृश्ये स्वीच करा

3D (हवाई) आणि रस्ता दरम्यान दृश्ये वापर

आपण 3D मध्ये शहरात अन्वेषण करत असताना, आपण प्रत्यक्षात हवाई दृश्य नकाशा पहात आहात. परत रस्ता दृश्य, निवडा नकाशा दृश्ये स्विच करण्यासाठी, नंतर रोड निवडा.

3d (एरीअल) आणि रोड यामधील दृश्ये स्वीच करा
3d (एरीअल) आणि रोड यामधील दृश्ये स्वीच करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *