taskhostw.exe Vertsprosess for Windows-oppgaver

Taskhostw.exe, står for Oppgave Host for Windows, er en fil som fungerer som vert for DLL-baserte prosesser. I oppgavebehandling blir slike prosesser vist med navnet Host Process for Windows Tasks.

taskhostw.exe Vertsprosess for Windows-oppgaver
2 forekomster av DLL-baserte tjenester som kjører som vertsprosess for Windows-oppgaver i oppgavebehandling

Flere prosesser med navnet Host Process for Windows-oppgaver kan kjøre på datamaskinen samtidig. Windows vil opprette en egen vertsprosess for Windows-oppgaver for hver tjeneste som fungerer som en del av DLL. På skjermbildet ovenfor er eksemplene på to slike tjenester på samme tid.

Windows-tjenestetyper

Det finnes ulike typer tjenester som kjører i bakgrunnen i Windows. Noen av disse tjenestene utføres gjennom eksekverbare (EXE) filer. De er autonome og vises i Oppgavebehandling med egne navn. En annen type prosesser er oppgavene som lastes fra Dynamic Link Libraries (DLL). De har ikke egne kjørbare filer og kan ikke presenteres som individuelle oppgaver av Windows OS i Oppgavebehandling. Dermed trenger de EXE-verter for det. Filer med navnet taskhostw.exe gjør denne funksjonen for slike DLL-baserte oppgaver.

Slik kontrollerer du hvilken prosess som kjører under Host Process for Windows-oppgaver

Dessverre oppgir Oppgavebehandling deg ikke informasjonen om tjenesten som er knyttet til denne eller den aktuelle taskhostw. Men Microsoft har bygget et verktøy som lar deg gjøre dette. Process Explorer fra Microsoft lar deg lære hvilke tjenester som er kodet innsiden av taskhostw. 
Oppgaveverten stopper bakgrunnsoppgaver.

Den finnes som et bærbart verktøy og krever ikke flere trinn, for eksempel installasjon. Når et ZIP-arkiv med verktøyet er lastet ned, er du klar til å gå.

Hvis du ikke har dette programmet, må du skrive inn kommando i cmd-vinduet:

C:\> tasklist /M /FI "IMAGENAME eq taskhostw.exe"

Image Name           PID Modules
========================= ======== ============================================

taskhostw.exe         5228 ntdll.dll, KERNEL32.DLL, KERNELBASE.dll,

                  msvcrt.dll, RPCRT4.dll, combase.dll,
                  ucrtbase.dll, bcryptPrimitives.dll,
                  OLEAUT32.dll, msvcp_win.dll, imm32.dll,
                  USER32.dll, win32u.dll, GDI32.dll,
                  gdi32full.dll, kernel.appcore.dll,
                  sechost.dll, uxtheme.dll, dwmapi.dll,
                  clbcatq.dll, MsCtfMonitor.dll, MSCTF.dll,
                  MSUTB.dll, WINSTA.dll, PlaySndSrv.dll,
                  wininet.dll, iertutil.dll, advapi32.dll,
                  shcore.dll, ESENT.dll, windows.storage.dll,
                  shlwapi.dll, profapi.dll, powrprof.dll,
                  FLTLIB.DLL, WINMM.dll, WINMMBASE.dll,
                  cfgmgr32.dll, CRYPTBASE.DLL, userenv.dll,
                  profext.dll, ntmarta.dll, MMDevAPI.DLL,
                  DEVOBJ.dll, PROPSYS.dll, wdmaud.drv,
                  ksuser.dll, AVRT.dll, AUDIOSES.DLL,
                  wintypes.dll, msacm32.drv, MSACM32.dll,
                  midimap.dll

taskhostw.exe        16712 N/A

   Nevnte kommando vil opprette en liste over alle DLL-filer, som er lastet av «tasklistw» -prosessen når Windows starter.

I Winx64-systemet kan det kalt taskhostw.exe Vertsprosess for Windows-oppgaver (32-biter)

taskhostw.exe Vertsprosess for Windows-oppgaver

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *