windows 10 තුළ උපකාර ලබා ගන්නා ආකාරය

Windows 10 තුළ උපකාර ලබා ගන්නා ආකාරය

උපකාර සඳහා සොයන්න

windows 10 තුළ උපකාර ලබා ගන්නා ආකාරය
windows 10 තුළ උපකාර ලබා ගන්නා ආකාරය

සෙවුම් කොටුව තුළ ප්‍රශ්නයක් හෝ සූචක වචන ඇතුල් කරන්න, එවිට Microsoft, වෙබ්, සහ Cortana වෙතින් ඔබට පිළිතුරු ලැබෙනු ඇත.

යෙදුමක් ආරම්භ කරන්න

Windows 10 හි මූලික කරුණු හදාරන්න, සහ ආරම්භයක් ගන්න යෙදුම තුළ නවාංග මොනවාදැයි සොයාගන්න. එය සොයා ගැනීමට, පහත බොත්තම තෝරන්න නැතිනම් ඇරඹුම බොත්තම තෝරන්න, ටයිප් කරන්න ආරම්භයක් ගන්න, සහ අනතුරුව ඔබන්න ඇතුල් කරන්න.

windows 10 තුළ උපකාර ලබා ගන්නා ආකාරය
windows 10 තුළ උපකාර ලබා ගන්නා ආකාරය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.